reduktory ciśnienia

Reduktor ciśnienia Samson 44-1 /0/5

Reduktory ciśnienia składają się z zaworu regulacyjnego z odciążeniem mieszkowym oraz z siłownika z membraną regulacyjną i nastawnikiem wartości zadanej.

Typ 44-0 i typ 44-5 przewidziane są do pracy z wyższymi temperaturami i posiadają dłuższy element montażowy.

Zadaniem reduktora ciśnienia jest utrzymywanie ciśnienia za zaworem na stałym poziomie.

 

Karta katalogowa reduktora 44-1 (0/5) PDF - KLIKNIJ

Reduktory ciśnienia Samson 44-2 44-3

Typ 44-2 Reduktor ciśnienia
Typ 44-3 Odcinający zawór bezpieczeństwa (SAV) z reduktorem ciśnienia, z atestem typu TÜV, do wody

Zastosowanie :
Regulatory ciśnienia dla wartości zadanej w zakresie od 0,2 bar do 10,5 bar , zawory o średnicy nominalnej od DN 15 do DN 50
PN25 dla cieczy, powietrza i azotu o temperaturze do 150°C
Reduktor ciśnienia i odcinający zawór bezpieczeństwa (SAV) do zabezpieczania instalacji ciepłowniczych.

 

Karta katalogowa reduktorów 44-2 44-3 PDF - KLIKNIJ