Trovis 5476

Trovis 5476

 Zastosowanie :
Zoptymalizowana, pogodowa regulacja temperatury zasilania
w wodnych instalacjach ogrzewania i podgrzewaczach c.w.u.
z dwoma obiegami regulacyjnymi

· Możliwość podłączenia obiegu kolektora słonecznego
· Płynne ograniczanie temperatury powrotu
· Komunikacja z nadrzędnym systemem sterowania
· Opcjonalnie interfejs magistrali komunikacyjnej