ustawniki pozycyjne

Pneumatyczny i elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 3766, 3767

Zastosowanie :
Ustawniki pozycyjne, proste lub podwójnego działania, przeznaczone
do współpracy z zaworami regulacyjnymi wyposażonymi w siłowniki pneumatyczne sterowane sygnałem pneumatycznym 0,2 do 1 bar lub 3 do 15 psi (typ 3766) albo
elektrycznym 4(0) do 20 mA lub 1 do 5 mA (typ 3767).
Skok nominalny 7,5 do 120 mm lub kąt obrotu do 90°.


Elektropneumatyczny i pneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 4763 i 4765

Zastosowanie :
Ustawniki pozycyjne dla zaworów regulacyjnych z siłownikami pneumatycznymi, których wartością zadaną jest sygnał elektryczny 4(0) do 20 mA lub 1 do 5 mA (typ 4763), albo sygnał pneumatyczny 0,2 do 1 bar (3 do 15 psi) (typ 4765).
Skok nominalny 7,5 do 90 mm.


Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 3730-1, 3730-2, 3730-6

Zastosowanie :
Ustawnik pozycyjny o działaniu wprost lub odwrotnym przeznaczony do montażu na zaworach regulacyjnych z siłownikami pneumatycznymi. Samoregulacja, automatyczne dostosowaniesię do zaworu i siłownika.
Wartość zadana 4 do 20 mA
Skok 3,75mm do 200 mm
Kąt obrotu 24° do 100°