Trovis 5575

Trovis 5575

Regulator dla ciepłownictwa TROVIS 5575 służy do prowadzenia regulacji dla max. dwóch obwodów:

– regulacja wymiennika ciepła po stronie pierwotnej lub kotła. Max. jeden obwód grzewczy z podmieszaniem i jeden bez podmieszania oraz sterowanie obwodem przygotowania c.w.u. po stronie wtórnej

– pogodowa regulacja c.o. i przygotowania c.w.u. z dwoma zaworami podłączonymi po stronie pierwotnej

– regulacja dwóch obwodów pogodowej regulacji c.o. z dwoma zaworami podłączonymi po stronie pierwotnej