czujniki PT100

Czujniki temperatury Samson PT100 typ 5204 do 5256

Zastosowanie
Czujnik temperatury do pomiaru temperatury w instalacjach grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i w technice cieplnej.
Wykonania z elementem oporowym Pt 100.

Parametry podstawowe zgodnie z DIN IEC 751.