Trovis 5573

SAMSON TROVIS 5573

Regulator instalacji grzewczych i ciepłowniczych SAMSON TROVIS 5573 służy do regulowania maksymalnie dwóch obiegów:

– Regulacja wymiennika ciepła w obiegu po stronie pierwotnej lub regulacja pracy kotła.

– Maks. jeden obieg c.o. z zaworem mieszającym i jeden obieg c.o. bez zaworu mieszającego (każdy z regulacją pogodową) oraz sterowanie obiegiem podgrzewania c.w.u. po stronie wtórnej.

– Pogodowa regulacja temperatury w zasobniku buforowym ze sterowaniem pracą kotła na paliwo stałe i obiegu solarnego

– Regulacja jednego obiegu c.o. z regulacją pogodową i jednego obiegu podgrzewania c.w.u. z dwoma zaworami po stronie pierwotnej.

– Regulacja dwóch obiegów c.o. z regulacją pogodową z dwoma zaworami po stronie pierwotnej.