regulatory temperatury - typu 1

Regulator temperatury Samson typ 1

Regulator temperatury bezpośredniego działania – typ 1
z nieodciążonym ciśnieniowo jednogniazdowym zaworem przelotowym z przyłączem kołnierzowym

Zastosowanie :
Regulator temperatury dla instalacji grzewczych z termostatem regulacyjnym dla wartości zadanej w zakresie od –10°C do +250°C i zaworem o średnicy nominalnej od DN15 do DN50, na ciśnienie nominalne PN 16 do PN 40, dla temperatury do 350°C.
Wzrost temperatury powoduje zamykanie zaworu.