Trovis 5579

Trovis 5579

Zastosowanie Trovis 5579 Samson :

Regulacja max. 3 obwodów. Możliwość sterowania większą liczbą obwodów regulacyjnych poprzez podłączenie dalszych regulatorów za pśrednictwem magistrali. Możliwość podłączenia do regulatora max. trzech liczników ciepła za pśrednictwem modułu komunikacyjnego M-Bus :

– regulacja wymiennika ciepła po stronie pierwotnej lub kotła. Max. dwa obwody grzewcze z podmieszaniem i jeden bez podmieszania oraz sterowanie obwodem przygotowania c.w.u. po stronie wtórnej lub pierwotnej

– pogodowa regulacja dwóch obwodów c.o. i obwodu przygotowania c.w.u. z trzema zaworami podączonymi po stronie pierwotnej

– pogodowa regulacja trzech obwodów c.o. z trzema zaworami podłczonymi po stronie pierwotnej