regulatory temperatury - typu 4

Regulator temperatury Samson typ 4

Regulator temperatury bezpośredniego działania – typ 4
z odciążonym ciśnieniowo jednogniazdowym zaworem przelotowym

Zastosowanie :
Regulator temperatury dla instalacji grzewczych

· termostaty regulacyjne dla wartości zadanych od –10°C do +250°C

· średnica nominalna od DN 15 do DN 250

· ciśnienie nominalne od PN 16 do PN 40

· dla temperatury do 350°C.

Wzrost temperatury powoduje zamykanie zaworu.