Trovis 5578, 5578-E

Trovis 5578

Regulator dla ciepłownictwa TROVIS 5578 służy do prowadzenia regulacji w maks. trzech obiegach regulacyjnych:

– regulacja wymiennika ciepła w obiegu po stronie pierwotnej lub regulacja pracy kotła; maks. dwa obiegi c.o. z zaworami mieszającymi i jeden obieg c.o. bez zaworu mieszającego (każdy z regulacja pogodową)/sterowanie obiegiem przygotowania c.w.u. po stronie wtórnej

– pogodowa regulacja temperatury w zasobniku buforowym ze sterowaniem pracą kotła na paliwo stałe i obiegu solarnego i z maks. dwoma obiegami c.o. z zaworami mieszającymi

– pogodowa regulacja dwóch obiegów c.o. i jednego obiegu przygotowania c.w.u. z trzema zaworami po stronie pierwotnej

– pogodowa regulacja trzech obiegów c.o. z trzema zaworami po stronie pierwotnej.